logo van onze school
onze school

Yogaschool Rama Saenen

logo van onze federatie
onze federatie
50 jaar !

Welkom

Veel dank voor dit bezoek aan onze website. Onder de link 'Onze school' vindt u een kort woordje over onszelf. Alle praktische informatie vindt u dan weer onder de link 'Overzicht lessen'. En mocht er toch nog een vraagje overblijven, kan u terecht bij de link 'Contact'.

Zoals uit de eeuwenoude traditie van yoga is gebleken, is voor de gezondheid en het geluk van de mens een integrale beoefening van yoga nodig. Wij trachten deze traditie van yoga verder te zetten door het onderwijzen van:


Corona

De coronamaatregelen van de overheid, waardoor onze lessen niet kunnen doorgaan, blijven van kracht. Zodra wij weten wanneer de lessen weer kunnen starten verneemt u het hier.

Wij hopen jullie binnenkort in goede gezondheid weer te kunnen ontmoeten in onze lessen!

De geluidsopnames die tijdens de vorige periode samengesteld werden kunnen nog steeds beluisterd worden bij 'Opnames'


Rama Saenen

Rama Saenen, die van ons is heengegaan op 7 oktober 2016, startte met de Yogaschool in 1970. In september 2020 zal de school aan haar 51ste jaar beginnen.

Rama Saenen

Naar aanleiding van het heengaan van Rama Saenen verschenen volgende twee artikels in de nieuwsbrief van de Yogafederatie: artikel1.pdf en artikel2.pdf.